Hjälp sida för SkridskoKlubbenGavleSkärets  hemsida


Denna hjälp sida kan kanske för många ses som onödig men alla har inte så stora data kunskaper
och vissa av oss kanske behöver lite mera hjälp, så jag hoppas att denna sida kan hjälpa till att klargöra
lite runt hur vissa delar på hur sidan fungerar.
Bilderna som visas på denna sida kan skilja sig något i hur dom ser ut idag, denna sida slutfördes 20090420 av Per T
så alla stav fel mm som ni kan hitta är Per T skyldig till, men hu vad jobbigt det var att göra denna sida samt göra om hemsidan.

Välj nedan med att klicka på den del ni vill se ett hjälp avsnitt om.

Klicka här för hjälp runt Meny alternativen i den nya meny systemet

Klicka här för hjälp runt Film visningen (spelarens funktioner)

Klicka här för hjälp runt visning av Bildgalleri och installation av 3D visning.


Här kan ni se hur visningen i 3D ser ut  (Klicka på bilden)

 

________
______________
________________________
_________________________________
__________________________________________
________________________________________________________

 

Meny delen

I denna version av hemsidan så har menyerna ändrats ganska mycket emot förra versionen
detta för att man lättare skall kunna hitta de alternativ man vill se.


Bild 1 meny delen

I denna version så finns det en meny del till vänster och en meny del som ligger i överkanten, se bild 1

Vi tar först huvudmenyn den till vänster, den fungerar ungefär lika som menyn gjorde i förra versionen.
Vilket innebär att det är så att säga direkt klickning så visas det alternativ man klickat på.


Bild 2 meny delen

I den nya meny delen som ni kan se i överdelen av bild 1 och bild 3, är det sk dubbel funktion
vissa alternativ så som exempel Träningstider är direkt klicknings bara
"alltså när man klickar på den så visas träningstiderna".

Men om man drar muspekaren över exempelvis alternativet Arkiv så fälls det ner en rad med med nya meny alternativ.
Detta kan ni se på bild 3 nedan.

 


Bild 3 meny delen

Om drar muspekaren ner över exempelvis alternativet Tävlingar så fälls det ner en rad  med nya meny alternativ till höger
om det alternativet (se bild 4 nedan), där man kan välja med att klicka på det alternativ man vill aktivera.
Menyerna går att expandera i ytterligare steg när det blir nödvändigt.

 


Bild 4 meny delen

 

Men om man istället väljer meny alternativet Bildgalleri se bild 5 nedan, så fälls det inte ut någon ny meny till höger
om den vilket innebär att den är direkt klickningsbar.


Bild 5 meny delen

 

 

Filmvisning

Klicka på önskad flik, Klicka sedan på Play på spelaren
Klicka på paus på spelaren om ni skall byta flik

Med texten ovan menar vi, att om man byter flik som exempel, om man startat
filmen med Alexander och går över till fliken Amelia och även startar den så kommer man
att höra ljudet från båda filmerna, samt att vissa datorer kanske inte orkar med att köra två filmer samtidigt.
Så alltså klicka på pause
om ni inte sett filmen till slut så att den stannat av sig självt.

Nu till en liten handledning runt spelaren

 


Bild 1

På bild 1 visas spelaren som den normalt ser ut när man kommit in på de filmer man vill se.


Bild 2

På bild 2 visas kontroll delen av spelaren.

På kontroll delen till vänster finns starten klickar man på den så startar filmen
"ibland får man klicka två gånger för att den skall starta"

 


Bild 3

På bild 3 har vi nu startat filmen under fliken Klara.
Kontroll delen på spelaren ändras då så att pause symbolen visas längst till vänster i kontroll delen

Bild 4

Längst till höger på kontroll delen i bild 4 återfinns volym kontrollen
sträcken som är lite mörkare i den indikerar hur högt man har ljudet
ovan på bilden kan man se att man ca fem streck och det är ungefär hälften av ljudstyrkan.
Man kan med hjälp av muspekaren ljustera ljudet om klickar på ljudsymbolen.
 

Symbolen som är näst längst till höger   är till för att visa filmen på hela skärmen.
"Fullscreen"
Om man klickar på den så kommer givetvis filmen att visas på hela bildrutan och för att gå tillbaka
till ursprungsläge med flikarna så måste man trycka på tangenten Escape "Esc".

Ytterligare som kan sägas är att film kvalitén kanske inte blir den bästa i detta lägen men den går som sagt att se.
Övrigt är att man måste ha en installation av den sk Flash spelaren för att man skall kunna återge filmerna.

 

 


 

 

Bildgalleri

Och nu till bildgalleri vi har säkert nästan 1000 bilder upplagda så att på ett överskådligt vis kunna manövrera mellan
dessa så har vi nu gjort om bildgalleri ganska mycket.
Grund funktionen som fanns förut finns kvar men nu kan man välja bilder och bild grupper på några andra vis.

Vi går här igenom bla installation av sk 3D visning vilket är en häftig och dessutom överskåderligt  sätt att hitta bilder på.

För att kunna använda sig av 3D visningen så måste man installera en sk plugin detta är en liten program del lika som
den mera vanliga flash spelaren är som ofta behövs för att kunna visa filmer.

Men vi börjar med en liten genomgång av hur man nu kan välja de olika grupperna av bilder.

 


Bild 1

På bild 1 ovan ser man en ny funktion för att välja bildgrupp, det går till på följande vis:
Man kan snurra eller mata fram bildgrupperna på två vis det ena är att ta tag i den gula runda markeringen under bilderna.
Det andra alternativet är om man har en mus med sk scroll hjul på så kan man snurra på det om man har muspekaren över
bilderna som visas ovan så kommer dessa att röra på sig.

Man klickar sedan på den grupp man vill se så kommer dessa bilder upp i sk miniatyrer se bild 2, där kan man
sedan klicka på någon av dom, då visas dom lika som dom gjorde förut.
Och hur det var förr kommer jag inte att gå igenom här utan nu kommer vi till de nya möjligheterna.


Bild 2 

Det har nu tillkommit en direktvisning av bilden transparant när man för muspekaren över bilden samt att
det har tillkommit en ny symbol i den nedre kanten av miniatyren av bilden.

 


Bild 4

 

Klickar man på denna symbol så kommer bilden att visas på ett nytt sätt se nedan.


Bild 5

 

Man kan stanna här om detta sätt att visa bilder duger, annars finns ett nytt sätt som vi kallar för 3D visning
för att denna visning skall fungera då måste man installera en sk plugin.

Och här under går vi igenom hur man gör.

Vi  börjar med att titta uppe i det högra hörnet av bild 5 eller bild 6 där klickar man VIEW THIS IN 3D
då vecklar det ut sig en del till höger i bildkant.

Klicka därefter på Get Cooliris som ni också kan se i bilden nedan.


Bild 6

 

Man kommer efter det till bilden som visas nedan, där klickar man DOWNLOAD  NOW för att installera plugin delen.


Bild 7

Nästa steg blir att man får upp bilden man kan se nedan

 


Bild 8

Där klickar man i det blå fältet YES i normal fall


Bild 9

På bilden ovan visas det att det blivit en gul markering ovan i bild den "högerklickar" man på.


Bild 10

Då kommer man att se ett nedfällt meny alternativ där man väljer Installera ActiveX Kontrollen..
Detta visas på bilden nedan.


Bild 11

 

 

Efter att man klickat på alternativet som visas ovan följer sannolikt denna bild som visas nedan och den kan faktiskt dyka upp två gånger:

Klicka där på Installera och om rutan dyker upp igen klicka på installera igen.


Bild 12

 

Sedan klickar ni i det blå fältet Continue som visas bilden nedan.


Bild 13


Bild 14

Efter det kommer Bild 14 upp på skärmen lått denna gå klart innan ni gör något mera.

 


Bild 15

När ni sedan kan se bild 15 så stänger ni ned den för att sedan gå in igen i bildgalleri på hem sidan.

 


Bild 16

 

Klickar man på denna symbol så kommer bilden att visas på ett helt nytt sätt se nedan.
 


Bild 17

Första gången man kommer in i den nya 3D visningen så dyker det upp gula fällt som ni kan se ovan och nedan,
dessa klickar ni ned via krysset i respektive gula fälts över höger kant.


Bild 18

Har ni nu följt alla steg så bör ni kunna se bilderna i den nya häftiga 3D visningen se bilden nedan.

 

 

 

 

Övrigt som kan sägas är att när man nu klickar på den blå/gröna symbolen som återfinns i nederkant av bildminiatyren så kommer
man jämt in i den nya 3D visningen och alltså inte in den bildvisning man såg i början av denna installations handledning.


Bild 19 (Klicka på bilden)

När ni kan se bilderna så som visas som ovan så kan ni dra, klicka mm på bilderna för att snabbt kunna orientera er i alla bilderna som vi har.

Hoppas nu att denna handledning har varit till någon hjälp.